Foto

I våre fotoalbum finner du fotografier fordelt på kategorier. Nye tomter viser et utvalg av de siste tomtene som er klargjort for salg. Videre har vi fotografier fra hyttefeltet og nærområdet, samt glimt fra aktivitetstilbudet vinter og aktivitetstilbudet sommer.

den eksterne linken "Kom til Gausdal" finner du videoer om Gausdal.

Tomter (H5, H7 og H8)
Austlid Glåmhaugen

Aktiviteter sommer
Austlid Glåmhaugen

Kom til Gausdal (YouTube)
Kom til Gausdal

Tomter i siste utbyggingstinn (H3)
Nye tomter

Aktiviteter vinter
Austlid Glåmhaugen

Hyttefeltet
Austlid Glåmhaugen

Nærområdet
Austlid Glåmhaugen